Polska Misja Katolicka
w Memphis, TN
Polska Misja Katolicka w Memphis
 


Przypomnijmy sobie kilka najważniejszych wydarzeń z historii naszej Organizacji religijnej:

 1. W lutym 1989 miało miejsce pierwsze walne zebranie, które wybrało tymczasowy Zarząd Misji.

 2. Pierwsza Msza Św. w jezyku polskim odbyla, sie 26 marca 1989 w kaplicy przy Christian Brothers University. We mszy uczestniczył ówczesny biskup Memphis, Daniel M. Buechlein.

 3. Pierwsze wybory do Zarządu odbyły się w styczniu 1990 roku

 4. Pierwsza Msze Św. odprawił Ks. Tadeusz Wlodarczyk

 5. Pierwszym dzieckiem ochrzczonym w czasie polskiej Mszy Św. byla Krysia Clark Pawel Chrzan byl pierwszym polskim dzieckiem, ktore przystapilo do pierwszej Komunii Sw. w czasie Mszy w języku polskim.

 6. Jako Misja pośredniczyliśmy miedzy środowiskiem polskim, czeskim i słowackim, dzięki czemu wiele par mogło przystąpić do sakramentu małżeństwa. Wiele słowackich I czeskich dzieci zostało ochrzczonych przez polskich księży.

 7. Współpracowaliśmy z Towarzystwem Polsko-Amerykanskim od chwili powstania Misji w 1989 roku do czasu rozwiązania Towarzystwa Polsko-Amerykanskiego w grudniu 2001.

 8. Dzialalnosc charytatywna Misji:

  1. Pomoc finansowa dla szpitala dziecięcego we Wrocławiu na zakup leków I środków opatrunkowych dla dzieci z okręgów dotkniętych powodzia

  2. Pomoc udzielona przez członków Misji rodzinom dzieci niewidomych I dotkniętych choroba zaniku mięsni

 9. Działalność kulturalna Misji na przestrzeni lat obejmuje

  1. Podtrzymywanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem I Wielkanocą (Wigilia, śpiewanie kolęd, budowanie grobu Pana Jezusa, malowanie jajek, Święconka)

  2. 1989-1992 – dzieciecy zespol taneczny

  3. począwszy od Bożego Narodzenia 2000 – Jasełka z udziałem dzieci i dorosłych

  4. filmoteka polska

  5. organizowanie wspólnych zabaw Andrzejkowych, Sylwestrowych, ostatków, oraz pikników

 

Powrót
Last updated: 01/09/2019